OPUS lapbemutató Komáromban

Mivel az oldal jelenleg az újragondolás fázisában tart, arra gondoltunk, hogy pár korábbi eseményünk hanganyagát osztjuk meg ezen az oldalon, illetve a kötösségi médiában. Az első ilyen beszélgetés az OPUS 2022. februári lapbemutatója, mely a komáromi Pince Klubban került megrendezésre.

Tóth László, József Attila-díjas költő, N. Juhász Tamás irodalomtörténész és Csillag Balázs, a Fiatal Írók Közös Alkotóterének (FÍrKA) tagja beszélgettek Reczai Lillával a 2021-es év lapszámairól (is).

A magyar költészet napja 2021

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága egy videóval kedeveskedik a magyar költészet napja alkalmából. Az összeállításban Bolemant László, Hodossy Gyula, Tóth László, Z. Németh István, Ravasz József és Zalaba Zsuzsa olvassák fel verseiket. Mátyás Hudák Katalin pedig József Attila egyik versét adja elő, amelyet ő maga zenésített meg.

Megjelent az OPUS 70. száma

TARTALOM:

Arany Opus Díj 2020:
Katona Nikolas: Kapcsolatvariációk K.-ra, É.-re és P.-re (vers)
Fiala Ilona: A bosszú (novella)

Szépírás:
Petőcz András: Amikor a legszebb, Valami titkos (versek)
Szabó Zoltán Attila: „A fohász része az életemnek!” – Kálloy Molnár Péter 50 (interjú)
Kálloy Molnár Péter: Londoni eszmélet, 2017 (vers)
Tamási Orosz János: Egy Zsélyi Nagy sorra (vers)
Aich Péter: Félreértés (novella)
Ravasz József: Emberke lettem, Idegvégződéseim, Csók (versek)
Oláh Péter: Coca-Cola (novella)

Láthatár:
Baranyi Ferenc: Mészáros Márton Bob Dylan-fordításai elé
Bob Dylan: Key West (Filozofikus kalóz), Viszlát, Jimmy Reed (versek, Mészáros Márton fordításai)
Mészáros Márton: Bob Dylan testamentuma
Marat Baszirov: Második eljövetel (novella, Gyürky Katalin fordítása)

Tanulmány:
Bakonyi István: Vázlat Balázs F. Attila költészetéről
Gál Sándor: Az ismeretlen út (esszé)
Tóth László: „…annyi forró láz gyümölcse” – Fábry Zoltán és Forbáth Imre levelezése 1956-1967)

Könyvek között:
Csibrányi Zoltán: Meg kell látni, ha valaki bajban van, és ha lehet, segíteni kell neki (Fredrik Backman: Hétköznapi szorongásaink)
Hogya György: Fiatal írók antológiája 2020
Gyürky Katalin: Közép-európai nekrológ (Tóth László: A guillotine nyílása, avagy élet ÉS irodalom)

Küszöb:
Csillag Balázs: Másnap (novella)
Juhász Kornélia: A költői virtus és a vámpír találkozása (novella)
Jancsó Péter: A villa titka (novella)
Bese Bernadett: Kiállítás (novella)

A SzMÍT és a szerkesztőség hírei
Bolemant László: Tóth Lehel fotói elé
E számunk szerzői

A számot Tóth Lehel fényképeivel illusztráltuk.

Grendel Lajos (1948–2018)

Lehullott levél

(Szerkesztői megjegyzés: Ebben a saját irodalmi bajlódásukon túlmutató kurta levélpárban barátaink egy néhány napja elhunyt kedves ismerősüknek állítanak emléket a maguk profánul random módján. Virág helyett levél, részvétnyilvánítás helyett múltfuvallat.
Ezzel adózik Lilith és Kornél Grendel Lajosnak és közös élményeiknek.)

Emlékszel, Lilith?

Nem tudom, te hogy voltál vele, de amikor én először megláttam őt, tagadhatatlanul csalódtam. Valami nagynak, már csak a betűrím elvén is grandiózusnak képzeltem, erre ott totyogott előttem egy szottyadt kis öregember. Nem a művész fog hiányozni, az elvont lény a név mögött, hanem az a bácsika, aki esténként ’csak úgy kóválygott’ az írótábor területén és iszogatta a borocskáját. Az az öregisten mosolyú jelenség, aki az egyetlen árnyékos padon olvasgatott a pihenő alatt. Az a bájos, közvetlen írónagypapa.
Emlékszel, hogy tudott nevetni a legalpáribb vicceken is? Milyen érzés, hogy nem lesz több olyan pillanat, amikor a csicsergő írók közt ott ücsöröghet a fonott karosszékben? Hogy már sosem hallhatjuk a tömör megállapításait a testi bajairól meg a rendszerváltásról (mindig volt repeta a vén remetétől). Olyan, mintha egy figyelő védelmező illant volna el…
Nincs több szavam, csak sóhajtoznék. Minek is beszélnék, ha azt mondta rólam, túl posztmodern vagyok.
Szóval búcsúzom, Grendel papi…
Meg tőled is.

Kornél, a világcsavRgooo.

(Szerkesztette: Lomboš Kornélia, önjelölt Juhász)

.

Válasz a lehullott levélre

(Szerkesztői megjegyzés: két ember, négy karakter emlékpárbaja ez)

„…a halál visszavonhatatlan és végleges, mint egy csillag pusztulása a végtelen és közömbös űrben.” (Grendel Lajos: Négy hét az élet)

Hogy emlékszem-e?
Egy kora őszi napon láttam először, életem első olyan eseményén, ahol „kisírókontárként” jelentem meg. Feketeségemben odalibbentem ahhoz az asztalhoz is, ahol Ő ült. Élő érettségi tétel, menő, mi?
Lágy kézfogása volt, olyan öreg, sokatmondó, már-már nőies.
– Lajos, Grendel Lajos vagyok – mondta.
– Szólítson akár Lilithnek – válaszoltam rögtön.
– Kérlek, nyugodtan tegezz, itt ez a szokás – kérte, és másik kezével is megfogott, majd komótosan leült. Nem meséltem soha, de akkor és ott megilletődtem. Nem szokásom, te is tudod. Zavaromban csak egy félszeg mosolyra tellett. Az élő történelem egy darabja, kérte, hogy tegezzem. Biccentettem és távoztam.
Később, jóval később beszélgettünk először hosszan. Léváról és irodalomról, ugyan mi másról, mézbor felett másról nem is érdemes.
A szemei, azok hiányozni fognak a nyári találkozásokban, őszinte, kíváncsi, ítéletmentes, érdekelte vadkelet, becsültem őt érte, nem csak betelepült beduinnak látott.
Emlékszem, azt mondta neked, hogy túl posztmodern vagy, kicsit magamra is vettem, holott neked szólt. Emlékszem egy estére, amikor a bor mellé befigyelt az ampulla pálinka is, gyógyszerként oldotta meg mindenki nyelvét. Eszterházyról vitázott valakivel, és mellettem felgyúlt egy papír zsebkendő.
Igazat adok, nem művészként fog hiányozni, úgy sosem halhat meg, ebben van a jó és jelentős író eszenciája, ott marad a könyvespolcokon, ott marad másokra tett hatásában. Mégis búcsúzunk, a testtől és hangulattól, amit magával hozott.

Köszönünk mindent, Grendel papi, legyen könnyű a föld.
Mély tisztelettel köszön el:

Lilith

(Szerkesztette: Tóth Viktória)

Megjelent az Opus 57-es lapszáma!

Nagy Zopán, Siska Péter és Baranyai Dóra versei
Száz Pál, Tóth N. Katalin és Z. Németh István prózája
A. Gergely András: Vízjeleink, emlékezeti képtárunk, városterünk (esszé)
H. Nagy Péter beszélgetése Németh Zoltánnal
Benyovszky Krisztián: Oidipusz Zomborban (Hász Róbert: Fábián Marcell pandúrdetektív tizenhárom napja)
Katona Nikolas: Fejezet a queer irodalomból III. James Lecesne: Trevor
Kurucz Anikó: Diffindere portas (Mekis D. János: Auctor ante portas)
Baka L. Patrik: A sci-fi mint a demokrácia méltatása (Tóth Csaba: A sci-fi politológiája)
Plonicky Tamás: Bírószemmel. Döntésfüggőség és szociológiai tematikák Pető Péter Leshatár c. kötetében
Ungvári-Zrínyi Kata esszéje a lapszámot illusztráló Piros Boróka művészetéről

Megjelent az Opus 56-os lapszáma!

Bettes István, Fellinger Károly, Németh Zoltán,
Szászi Zoltán, Varga Imre és Z. Németh István versei
Fritsi Péter, Géczi János, Kirilla Teréz prózája
Benyovszky Krisztián: A populáris hős. Elméleti-tipológiai vázlat
Soltész Márton: A Rambo-komplexus. David Morrell trilógiája az irodalomoktatás szolgálatában
Babos Orsolya: Dick szerint a világ
H. Nagy Péter: A Ready Player One archívuma(i)
Ungvári-Zrínyi Kata írása a lapszám vizuális anyagát jegyző Adorjáni Márta munkáiról

Megjelent az Opus 55-ös lapszáma!

Juhász Katalin versei, Forgács Péter és Rózsa Réka novellája
A kultúránk ehető részei. Géczi János beszélgetése Csányi Vilmossal
Tóth László 2015-ös naplójának második része
Kurucz Anikó: Hamvas Béla humormisztikája és a Karnevál szövegjátékai
Katona Nikolas: Fejezet a queer irodalomból II. Benjamin Alire Sáenz: Aristotle és Dante a világmindenség titkainak nyomában
H. Nagy Péter: Chiaroscuro-technika, avagy Létesíthető-e kapcsolat Galileo Galilei és Lady Gaga között?
Lőrincz Gábor: Szövegköziség – intermedialitás – heavy metal
Baka L. Patrik: Bűnregény-diagnosztika (Bánki Éva: A bűn nyelvét megtanulni)
Ungvári-Zrínyi Kata írása a lapszám vizuális anyagát jegyző Daradics Arpád művészetéről

 

 

 

 

 

 

 

 

Arany Opus Díj 2018

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága Arany Opus Díj címmel szépirodalmi pályázatot hirdet szlovákiai magyar (állandó szlovákiai lakhellyel rendelkező) szerzők számára.
A pályázatra benyújtható minden olyan magyar nyelven írt széppróza vagy vers (max. 15 flekk), amely nyomtatásban még nem jelent meg, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik.
Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. Tematikai megkötés nincs. A pályamunkát postai küldeményként, minden oldalán jeligével ellátva, négy nyomtatott példányban, valamint digitális formában is kérjük benyújtani.
A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, e-mail címe, telefonszáma és lakcíme. Ezen a borítékon legyen feltüntetve a pályázó jeligéje is. A külső borítékra pedig kérjük ráírni: Arany Opus Díj.

Levélcím:
Szlovákiai Magyar Írók Társasága
Palác Duna Palota, Galantská cesta 658/2F
929 01 Dunajská Streda

E-mail:
szmit@szmit.sk

A pályázatok beérkezési határideje: 2018. október 10.

Pályadíj mindkét kategóriában: 300 euró, valamint Mayer Éva grafikusművész alkotásai.
A pályázatra benyújtott szépirodalmi alkotásokat neves irodalmárokból álló zsűri bírálja el. A zsűri tagjai: Grendel Lajos Kossuth-díjas író, Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő és Csanda Gábor irodalomkritikus, szerkesztő.

A díjnyertes mű első felhasználási joga a Szlovákiai Magyar Írók Társaságát illeti meg, és az Opusban jelenik meg a díjátadást követően a 2019/1-es számban.
Az ünnepélyes díjátadásra 2018. november 24-én kerül sor Párkányban, a XIII. Őszi Írófesztivál keretében megrendezett műsoros esten, ahol a nyertes pályamű egy neves színművész tolmácsolásában hangzik el.
A nem díjazott szövegeket a pályázat kiírója nem őrzi meg és nem küldi vissza.

Az Opus 54-es lapszámának tartalmából

Aranyi László, Bíró József, Csikós Attila és Tóth Lilith Viktória versei
Mórotz Krisztina, Tallósi Béla és Z. Németh István kisprózái
Tóth László 2015-ös naplójának első része
Sátor Veronika: Az utóbbi évtizedek Nyugat-kutatásának főbb paradigmái
Suhajda Péter: Az Adyt értelmező Kassák
H. Nagy Péter: A science fiction és a jövő komplexitása. Kim Stanley Robinson: 2312
Baka L. Patrik: A sci-fi posztmodern dimenziója. John Scalzi: Vörösingesek
Tőzsér Árpád: Utószó a Bábel tornyához (Forbáth Imre: Bábel tornyában liftboy)
Sárik Éva: Rendszer és irónia (Horváth Viktor: Tankom)

Megjelent a Szlovákiai magyar szép irodalom 2018

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága minden évben megjelenteti az Ünnepi Könyvhétre a szlovákiai magyar kortárs írók előző évben publikált műveiből válogatott kispróza- és versantológiát. Az idei kötet szerzői: Barak László, Bodnár Gyula, Csillag Lajos, Fekete Anna, Fellinger Károly, Forgács Miklós, Forgács Péter, Gyurász Marianna, H. Nagy Péter, Hizsnyai Zoltán, Mázik Orsolya, N. Tóth Anikó, Nagy Hajnal Csilla, Németh Zoltán, Pénzes Tímea, Ploniczky Tamás, R. Nagy Krisztián, Szalay Zoltán, Száz Pál, Tallósi Béla, Tóth Lilith Viktória, Tőzsér Árpád, Varga Imre, Veres István és Z. Németh István.
Az antológia összeállítói: Hizsnyai Zoltán és H. Nagy Péter.